Hjertegarn / Kinna Textil

Kinna Textil grundandes 1972 och är ett grossistföretag som är beläget i sjuhäradsbygden.
Sortimentet bestod från starten enbart av virkgarner, men har med tiden uttökats med stickgarner och handarbeten, samt hemtextil.
Från år 2000 har de ett samarbete med Hjertegarn (Danmark).